Några valda exempel på de 100-tals illustrationer och bokomslag som konstnären gjort genom åren.
Öppna genom att klicka på varje bok:
Den enda stunden
Lars Forssell
Av hav är du kommen
Sven Rosendahl
Dackeland
Lars-Olof Larsson
Den gamla byn
Peter Nilson
Hantverkaregatan
Sven Edvin Salje
Silversköldarnas återtåg
Birger Christofferson