Här ges en kort presentation av hans mångsidiga, 60 år långa verksamhet som bildkonstnär