Ungdom 72x53 cm Ungdom detalj Ålderdom 72x55 cm
Porträtt med karibiska drag 32x32 cm
Vilande skönhet, Bali. 55x70 cm
Gammal kvinna 65x55 cm