Gustaf Fröding
En hög visa
Birger Sjöberg
Drömmar finns
Den enda stunden
Hundra svenska kärleksdikter
Antologi sammanställd av Lars Forssell
Teckningar: Björn Gidstam
Förlag: Bonniers 1962
Evert Taube
Morgon i Ligurien
Erik Lindegren
Älskandes blekhet