Människans ström genom världen. Olja 7,5 x 1,8 m
Placering: Hotel Royal Corners entréhall, Växjö
Detalj 1 Detalj 2