Silversköldarnas återtåg
Birger Christofferson
Teckningar: Björn Gidstam
Förlag: Bo Cavefors 1976