Av hav är du kommen
Sven Rosendahl
Teckningar: Björn Gidstam

Förlag: Bonniers 1962