Här ges en kort presentation av hans mångsidiga över 60 år långa verksamhet som bildkonstnär.