Exempel på originallitografier
Vårbruk Gumman på gården
Flicka med
bar rygg
Högsommar Vårplöjning
Den gamla
kvinnan
Blommande ödegård