Utsmyckningsuppdrag,
Placering:Hammarplast, Tingsryd
Tryggheten. Olja
Placering: Entrén till
Länsförsäkring i Växjö
Interiör
Hammarplast, Tingsryd
Utsmyckningsuppdrag
Placering: Solhaga servicehus,
Väckelsång
Det sagolika fruktträdet.
Olja
Placering: Universitetssjuk-
husets akutentré i Linköping
Interiör, Solhaga service-
hus, Väckelsång