Historik

Björn Gidstam, född 1938, tillhör den tradition av svenska konstnärer som redan från tidig barndom visade stort intresse för bildskapande, vilket underlättades genom att även fadern var staffli- och friluftsmålare och kunde bistå med både material och uppmuntran.

I början av 1950-talet tog tecknandet och målandet fart på allvar. 1956 började Björn sin högskoleutbildning på Konstfack i Stockholm och utexaminerades från HKS 1960.

Efter att ha deltagit i några mindre grupputställningar i Stockholm tillsammans med andra konstfackselever hade han sin första separatutställning 1957.

Redan från början var hans intresse för den litterära bilden stort vid sidan av det fria måleriet, och han fick tidigt många olika uppdrag som bokillustratör och tidningstecknare, en verksamhet som också tog sin början år 1957. Han har i större eller mindre omfattning medverkat i mer än 300 böcker, vilket varit beställningar från de flesta större bokförlagen i Stockholm. Han har varit anlitad som tecknare i Stockholms-Tidningen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Barometern, Smålandsposten, Vi, Sveriges Natur med flera publikationer inom dags-, vecko- och månadspress.

Under 1960-talet var han samtidigt passionerad friluftsmålare, inte minst vid resor till Spanien, Grekland, Italien och Sydfrankrike. Nästan varje år gjordes resor till dessa måleriska medelhavsländer.

År 1970 påbörjades den långa serie böcker på Norstedts förlag, där han i akvareller och teckningar dokumenterar genuina svenska kulturlandskap. Här står han även för författarskapet, vilket ger de kulturhistoriskt präglade verken ett personligt innehåll och en helt egen utformning. Hittills har det blivit elva böcker.

I likhet med äldre tiders kunniga konstnärer har Björn Gidstam alltid arbetat med vitt skilda motivområden, som svenskt landskapsmåleri, sydländska miljöer, natur, människor i olika miljöer och situationer, porträtt och stilleben. Denna mångsidighet innebär en stor frihet, vilket bland annat hindrat honom från att fastna i ett manér eller ett enda motivområde.

Ett känsligt utförande tillsammans med det akademiska kunnandet inom teckningskonsten har hela tiden legat som en grundtrygghet i allt hans konstnärliga skapande.

Björn Gidstam arbetar huvudsakligen med akvarell, oljemåleri, teckning i olika material samt grafik och har ärligt och konsekvent följt den figurativa linjen genom åren. Detta har bäddat för hans omvittnade mångsidighet och inneburit att han kunnat åtaga sig många olika typer av specialbeställningar både inom illustration och fritt konstnärsskap.

Bland köparna inom det fria måleriet finns bl a våra största statliga konstmuseer, Nationalmuseum och Moderna museet, Statens konstråd, HM Gustav VI Adolf, länsmuseer, landsting, kommuner, konstföreningar och naturligtvis privatpersoner.

Bilderna anses av många ha en harmonisk, ljusmättad och målerisk framtoning. Även i det detaljrika och rent dokumenterande akvarellmåleriet till böckerna är ljuset, atmosfären och stämningen i bilden det viktiga för honom. Konstintendenten Stefan Hammenbäck framhöll vid en vernissage på Värmlands Museum 2005 att "Björn fullföljer en klassisk och fin svensk tradition med tecknande och målande bildkonstnärer på resa i det svenska landskapet." Länsmuseichefen Tomas Jönsson uttryckte vid samma utställning att "det syns att det finns kärlek i bilderna". Vad tidningarnas kulturskribenter tyckt i sina recensioner till Björns bilder av detta slag kan läsas på denna hemsidas presentation av varje landskapsbok - klicka på Egna Böcker!

Utdrag från recension från senaste separatutställningen.
Vita huset, Ölands museum Himmelsberga 2007:


Blommande äppelträd. Olja.

”Vördnad framträder i exakt måleri
Björn Gidstam står med ena foten i nuet och med den andra i det förflutna. Hans konstnärskap är uppbyggt kring en genuin respekt för historien, den tid då konstarterna fortfarande var sköna…/

…Hans målningar andas fortfarande samma luft som Monet, Renoir och Degas. Med det i åtanke är det kanske inte så konstigt att ordet folkkär både en och två gånger använts för att beskriva Gidstam. Olja som akvarell, hans tavlor utstrålar en vördnad och exakthet, en uppriktig förälskelse i allt han tar sig för. Lusten att måla visar sig inte minst i den imponerande bredden. Inget motiv är för Gidstam oväsentligt eller mindre värt. Porträtt, landskap, stilleben…/

…Överallt finns spår av impressionismen. Det pågår ett aktivt letande efter en specifik stämning i Björn Gidstams målningar…/…
Ofta hittar han rätt med hjälp av ljuset, som tillsammans med färgerna rött, grönt och blått skapar en organisk yta där objektet blir levande. Som i oljemålningen Blommande äppelträd, där trädets ljusrosa blommor skjuter fram i bilden likt vårens allra säkraste sändebud.

I höst bär det tillbaka till Indonesien. Intresset för kulturhistoria lockar Gidstam till avlägsna platser, möten med det exotiska.
I Indonesien har han varit flera gånger tidigare … /…
I ett av Stora hallens fyra rum hänger ett kvinnoporträtt från en av hans resor. Vilande skönhet är ett bra exempel på Björn Gidstams känsla för atmosfär. Den unga kvinnans akvarellmålade kropp är avbildad med samma ömtåliga hand som vaggar ett barn till sömns. Detaljerna är briljanta, men går en lätt förbi om man skyndar. Nej, här krävs ett tålmodigt öga, ett engagemang som tar en nära bilden; vi pratar om decimeter. Där, på en skollinjals avstånd, framstår plötsligt en lyster som berättar en gränslös historia. Kvinnans ögon avslöjar en längtan, en dröm dit bara hon har tillträde. Med impressionistens kärlek till bilden smyger Björn Gidstam så nära han bara får.”
Johan Antoni
Barometern.


Vilande skönhet. Akvarell.

Porträttmåleriet varierar från mjukt sensuella kvinnoporträtt, utförda i ateljén eller ute i naturen, till officiella beställningsporträtt i olja av landshövdingar, professorer, rektorer, kommunalråd och företagsledare inom näringslivet. Även barnporträtt och ”porträtt” av äldre hus och gårdar hör till hans arbetsområde.

När det gäller bildformatet har inte funnits några begränsningar. Han har genom åren på uppdrag skapat bilder för alla tänkbara storlekar och användningsområden, från små brevmärken till målningar på ca 15 m2 för offentlig utsmyckning.

Björn Gidstam var bofast och konstnärligt verksam i Stockholm i 23 år, men är med familjen sedan 1979 bosatt i Aramogården i Urshult i Småland med naturen in på knutarna. Ena flygelbyggnaden innehåller ateljé och utställningslokal, där han första helgen i september varje år har öppet hus och tar emot tusentals besökare. Konstnärsgården syns på startsidans akvarell.

Barndomen i småstad, ungdomen och vuxenlivet i storstad och så nu det mogna livet på ren landsbygd har bjudit på tre vitt skilda livsmiljöer, vilket enligt honom själv vidgat de personliga referensramarna och varit betydelsefullt för kreativiteten både som bildkonstnär och författare.

Han har nu år 2019 varit verksam som professionell konstnär i över 60 år.