Makten och miljön. Tusch
Livsrum
Oljekatastrof
Teckningar till en utställning för inbjudna konstnärer vid den första Internationella Miljövårdskonferensen på Sverigehuset i Stockholm 1972