Vid havet
Maria 66x54 cm Ensam inne 84x62 cm
Fruktträd om vintern 89x116 cm
Äppelplockerskor
Inköpt av Statens konstråd
Vinter
Blommande äppelträd
89x116 cm
Kungsäppelträdet 89x116 cm Äppelskörd