Läs vad kritikerna skrivit >
Sjön Långhalsen vid Sittuna Långö, Nyköpings skärgård
Sörmland
Strövtåg i kulturlandskapet
Förlag: Carlssons 2014

Äldre bebyggelse i Mariefred
Kvarnsjön, Björnlunda Sörmländsk hage om våren
Exempel på uppslag i boken