Läs vad kritikerna skrivit >
Västergötland
Strövtåg i gammalt kulturlandskap
Förlag: Norstedts 2009

Vårvinter på Falbygden Gården Bastöna i maj
Arbetshästar i Mjöbäck Gammal byggnad, Mjöshult
Exempel på uppslag i boken