Ödehus.
Akvarell
Läs vad
kritikerna
skrivit >
Småländska bilder
Minnesmärken från
ett kulturlandskap.
Förlag: Norstedts 1993
Småländsk insjö.
Akvarell
Ödehus.
Akvarell
Exempel på uppslag i boken