Läs vad kritikerna skrivit >
Östersjöfiskare
Småland
Strövtåg i gammal kulturbygd
Förlag: Norstedts 1983
Exempel på uppslag i boken Fyra akvareller från inre Småland